Magic Home Sp. z o.o. beneficjentem programu PO IG 8.2

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B koordynującego proces realizacji zamówień pomiędzy Magic Home Sp. z o.o. a partnerami

Program: Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Beneficjent: Magic Home Sp. z o.o.
Wartość projektu: 106140 złotych
Dofinansowanie EU: 61969 złotych

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju gospodarki.

Unia

Celem projektu jest stworzenie systemu opartego na technologii WWW, umożliwiającego skoordynowanie działań współpracujących przedsiębiorstw na każdym etapie tworzenia produktu końcowego, jakim jest realizacja potrzeby klienta – udekorowane mieszkanie. Elektroniczna wymiana danych między partnerami obejmować będzie takie procesy, jak: złożenie zamówienia na towary, potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji, status wysyłki towaru, wystawienie i przekazanie faktury. System będzie również pełnił funkcję archiwizacyjną. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia efektywności realizowanych przez przedsiębiorstwa procesów biznesowych. System B2B przyspieszy i poprawi jakość komunikacji pomiędzy partnerami, a także skróci czas realizacji zamówień.